شناسایی یک ژن جدید در بیماری پارکینسون توسط محقق ایرانی

به تازگی، یکی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی گلستان و همکارانش موفق به شناسایی یک ژن جدید در بیماری پارکینسون شده اند. 

پایگاه خبری مطبوعات فارس به نقل از وبدا، حسین درویش، طی یک پروژه مشترک با محققین دانشگاه Mount Sinai آمریکا، با مطالعه بر روی یک خانواده ایرانی، برای اولین بار ارتباط ژنANXA1 را با بیماری پارکینسون نشان داده اند.

برای کشف این ژن از تکنیک های توالی یابی کل ژنوم ، نقشه یابی بر اساس نواحی مشترک ژنوم و در نهایت از مدل حیوانی ماهی گورخری استفاده شده است.

در این مطالعه نشان داده شد، نقص در فعالیت محصول پروتئینی ژن ANXA1، باعث اختلال در عملکرد سلول های میکروگلیا و به دنبال آن تجمع پروتئین ها و مواد زائد در سلول های عصبی ترشح کننده دوپامین شده و در نهایت منجر به مرگ این سلو ل ها و بروز بیماری پارکینسون می شود. مطالعه حاضر نقش حیاتی سلول های میکروگلیا در بیماری زایی بیماری پارکینسون را نشان داد که می تواند راهگشای طراحی داروهای جدید و موثر در درمان این بیماری باشد.

نتایج این مطالعه در مجله Annals of Neurology در سال 2021 به چاپ رسیده است.

برچسب ها :
 
از   0   رای
0

عکس های خبر

نظرات