ایران در میان ۲۰ کشور دارای بیشترین تولیدات علمی پزشکی قرار گرفت

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) گفت: جمهوری اسلامی ایران در بین ۲۰ کشور دارای بیشترین تولیدات علمی نمایه‌شده در پایگاه‌های اسکوپوس و وب آو ساینس در سال ۲۰۲۳ قرار دارد. 

پایگاه خبری مطبوعات فارس به نقل از ایرنا، سید احمد فاضل زاده روز شنبه با اعلام این خبر، افزود: با توجه به اهمیت حوزه سلامت و پزشکی و پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در این حوزه، گزارشی از تولیدات علمی و فناوری این حوزه و پژوهشگران پراستناد و حضور دانشگاه‌های مجموعه علوم پزشکی کشور در رتبه بندی‌های جهانی از سوی مؤسسه ISC تهیه شد.

وی ادامه داد: بر این اساس چین و آمریکا دارای بیشترین تولیدات علمی نمایه شده در هر ۲ پایگاه هستند و جمهوری اسلامی ایران نیز رتبه شانزدهم در پایگاه اسکوپوس و رتبه هفدهم در پایگاه وب آو ساینس را دارد.

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام گفت: روند تغییرات تعداد تولیدات علمی نمایه شده‌ جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که تعداد مقالات ایرانی طی سال‌های مختلف، روند افزایشی داشته و به صورت معمول، تعداد مقالات نمایه شده ایرانی در اسکوپوس، اندکی بیشتر از وب آو ساینس بوده است.

وی عنوان کرد: در مقایسه تولیدات علمی حوزه‌های موضوعی مختلف از سوی پژوهشگران ایرانی در پایگاه وب آو ساینس، حوزه علوم پزشکی و بهداشت با ۱۵۸ هزار و ۶۷۸ سند، پس از حوزه‌های موضوعی مهندسی و فناوری و علوم طبیعی بیشترین تولیدات علمی کشور را شامل می‌شود.

فاضل‌زاده عنوان کرد: در میان تولیدات عمی این حوزه نیز، بیشترین پژوهش‌ها به ترتیب مربوط به پزشکی بالینی، پزشکی پایه و علوم بهداشت بوده است.

ایران در میان ۲۰ کشور دارای بیشترین تولیدات علمی پزشکی قرار گرفت

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام افزود: در میان دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی ۱۰ سال اخیر، به ترتیب دانشگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران بیشترین تولیدات را به خود اختصاص داده است و پس از آن، دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران، تبریز و شیراز بیشترین تولیدات علمی را در پایگاه وب آو ساینس نمایه کرده‌اند.

وی گفت: پژوهشگران پراستناد یک درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ترتیب در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ، ۲۸۷ و ۴۵۲ پژوهشگر هستند که ۳۴.۲۱ و ۴۸.۱۹ درصد از کل پژوهشگران پراستناد یک درصد ایران را شامل می شوند.

فاضل زاده اضافه کرد: تعداد پژوهشگران پراستناد دو درصد (عملکرد استنادی یکساله) و پژوهشگران دودرصد (عملکرد استنادی در دوران خدمت علمی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال های ۱۴۰۱ به ترتیب ۶۹۱، ۱۶۷ و در سال ۱۴۰۲، ۷۷۴ و ۱۸۶ پژوهشگر را شامل می‌شود.

ایران در میان ۲۰ کشور دارای بیشترین تولیدات علمی پزشکی قرار گرفت

دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در رتبه‌بندی‌های جهانی

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام گفت: در آخرین رتبه‌بندی تایمز (۲۰۲۴)، ۲۴ دانشگاه علوم پزشکی ایران حضور دارند که در این میان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز با رتبه ۶۰۰-۵۰۱ بهترین رتبه را در کسب کرده است.

فاضل زاده افزود: در نظام رتبه‌بندی شانگهای ۲۰۲۳ از ۱۰ دانشگاه ایران که در این رتبه‌بندی حضور دارند سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و شیراز از دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند که دانشگاه علوم پزشکی تهران بهترین رتبه علوم پزشکی‌ها را به دست آورده است.

وی اضافه کرد: در رتبه بندی جهانی ISC-۲۰۲۳ که در ۲ بخش رتبه‌بندی جهانی و جهان اسلام منتشر میشود، ۲۳ دانشگاه علوم پزشکی در رتبه بندی جهانی و ۲۴ دانشگاه در رتبه بندی جهان اسلام حضور دارند که در هر ۲ رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی رتبه‌های اول تا سوم را در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی را دارند.

ارتقای چشمگیر ایران در تولیدات علمی مرتبط با فناوری های نسل چهارم

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام اظهار کرد: انقلاب صنعتی چهارم مبتنی بر هوشمندسازی است و به همین علت نیز تجهیزات هوشمند و فناوری هایی نظیر هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، چاپ سه بعدی، فناوری های ارتباطی نسل جدید(۵G)، رباتیک، کلان داده، بلاک چین ها و فناوری پهپاد حرف اول را در این انقلاب صنعتی می‌زنند، در انقلاب صنعتی فناوری‌های نسل چهارم صنعت سهم مهمی در ارزش آفرینی اقتصادی دارند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان برای استقبال از این تغییر بسیار مهم فلسفی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی سندهای مفصلی در دست تهیه است تا بتوانند در آینده این تحولات سهمی داشته باشند.

وی با بیان اینکه رتبه جهانی جمهوری اسلامی ایران در بیشتر فناوری‌های نسل چهارم بهبود یافته، گفت: بیشترین بهبود رتبه مربوط به بلاک چین‌هاست که با ثبت چهار مدرک طی سال ۲۰۲۳ نسبت به تنها یک مدرک در سال ۲۰۲۲، رتبه جمهوری اسلامی ایران، از ۴۵ دنیا به ۱۱ ارتقاء یافته است.

فاضل‌زاده با بیان اینکه رتبه جهانی جمهوری اسلامی ایران در بیشتر فناوری‌های نسل چهارم بهبود یافته، گفت: بیشترین بهبود رتبه مربوط به بلاک چین‌هاست که با ثبت چهار مدرک طی سال ۲۰۲۳ نسبت به تنها یک مدرک در سال ۲۰۲۲، رتبه جمهوری اسلامی ایران، از ۴۵ دنیا به ۱۱ ارتقاء یافته است.

فاضل‌زاده اظهار کرد: با این همه، نکته قابل تأمل، سهم تولیدات علمی کشور نسبت به تعداد تولیدات علمی جهانی است. با وجود رتبه‌های نسبتا خوب جهانی در هریک از فنّاوریهای نسل چهارم صنعت، اما این آمار، سهم نسبتا کمی از تولیدات جهانی را تشکیل می‌دهند. به گونهای که در سال ۲۰۲۳، در فناوریهای نسل چهارم صنعت، سه کشور چین، هند و آمریکا در فناوریهای ارتباطی نسل جدید (۵G) ۵۵ درصد؛ اینترنت اشیاء ۶۰ درصد؛ بلاک چین‌ها ۷۵ درصد؛ فناوری پهپاد ۴۵ درصد؛ کلان داده ۶۱ درصد؛ هوش مصنوعی و پرینت سه بعدی ۵۱ درصد تولیدات علمی را به خود اختصاص دادهاند.

وی اضافه کرد: در رشته رباتیک نیز کشورهای چین و آمریکا ۴۸.۱۴ درصد تولیدات علمی را به خود اختصاص داده‌اند.

فاضل زاده گفت: سهم جمهوری اسلامی ایران از تولیدات علمی نسل چهارم جهان، در فناوریهای ارتباطی نسل جدید (۵G) ۱.۵۸ درصد، اینترنت اشیاء ۲.۶۵ درصد، بلاک چینها ۱.۸۵ درصد، فناوری پهپاد ۱.۱۳ درصد، کلان داده ۱.۳۹ درصد، هوش مصنوعی ۱.۹۳ درصد، پرینت سه بعدی ۲.۳۲ درصد و رباتیک ۰.۷۲ درصد است.

ایران در میان ۲۰ کشور دارای بیشترین تولیدات علمی پزشکی قرار گرفت

وی بیان کرد: در بین کشورهای جهان اسلام، جایگاه عربستان سعودی در تولیدات علمی و میزان مشارکت آن در فناوری‌های نسل چهارم صنعت مورد توجه بوده است طوری که در اینترنت اشیاء رتبه چهار، در فناوریهای ارتباطی نسل جدید (۵G) و بلاک چینها رتبه ۶، در هوش مصنوعی رتبه ۱۱، در کلان داده رتبه ۱۲ و فناوری پهپاد رتبه ۱۳ را به خود اختصاص داده است.

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام عنوان کرد: بهترین عملکرد کشور ایران در میان کشورهای اسلامی در بین فناوری‌های نسل چهارم صنعت مربوط به پرینت سه بعدی است که توانسته رتبه ۱۳ دنیا را از آن‌خود کند و بالاتر از کشورهای ترکیه و عربستان سعودی قرار گیرد.

فاضل‌زاده افزود: جمهوری اسلامی ایران در فناوری اینترنت اشیاء، بلاک چینها، کلان داده، هوش مصنوعی و فناوری رباتیک بعد از ترکیه و عربستان سعودی رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.


رئیس مؤسسه ISC ادامه داد: بیشترین تولیدات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۰ ساله در بخش هوش مصنوعی، مربوط به پژوهشگران دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی بوده و در اینترنت اشیاء، بیشترین تولیدات علمی مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و مشهد بوده است.

وی اضافه کرد: در فناوری چاپ سه بعدی، بیشترین تولیدات علمی از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی ایران و اصفهان، در فناوری‌های ارتباطی نسل جدید (۵G) مربوط علوم پزشکی تهران، تبریز و شیراز، در رباتیک از دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شیراز و دانشگاه علوم پزشکی ایران، در کلان داده، مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و علوم پزشکی ایران و در فناوری پهپاد، بیشترین تولیدات علمی مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، تبریز و علوم پزشکی ایران بوده است.

 

برچسب ها :
 
از   3   رای
3

عکس های خبر

نظرات