جشنواره بانک مهر تا پایان سال تمدید شد

شرایط جشنواره:
١) افتتاح سپرده جاری
٢) تقویت میانگین سپرده جاری موجود به میزان حداقل ١٠٠ میلیون ریال
٣) عدم کاهش و عدم انتقال موجودی سایر حسابها نزد بانک به سپرده جاری

مزایا: بهره مندی از افزایش ضرایب اعتباری وام قرض الحسنه به میزان ٣۵ درصد

برچسب ها :
 
از   0   رای
0

عکس های خبر

نظرات