سامانه درگاه جامع فرهنگی دانشگاه‌ها راه‌اندازی شد

سامانه درگاه جامع فرهنگی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور، به منظور ساماندهی، انسجام بخشی و پایش مستمر فرایندهای فرهنگی مختلف در سطح دانشگاه‌ها، طراحی و راه‌اندازی شده است. 

پایگاه خبری مطبوعات فارس به نقل از ایسنا، این سامانه ضمن وحدت بخشی به رویه ها، اسباب آن را فراهم می‌آورد تا هاب اطلاعات فرهنگی دانشگاه‌ها شکل بگیرد و از این طریق زمینه مدیریت فرهنگی اطلاعات‌محور، در تمام حوزه های ذیربط فراهم شود.

از دیگر مزایای این درگاه یکپارچه می توان به دسترسی سهل‌الوصول به کارنامه فرهنگی دانشجویان اساتید و دانشگاه‌ها اشاره کرد که می تواند قابلیت امتیازدهی و مقایسه فرهنگی میان دانشگاه‌ها را فراهم کند و زمینه ساز رقابت و پویایی فرهنگی شود.

مدیریت و نظارت فرآیند برگزاری رویدادها ، قابلیت نمایش مشخصات تمام رویداد های انجام شده و در حال برگزاری تشکل ها و گروه های دانشجویی، قابلیت ثبت محتوای رویدادهای برگزار شده و دسترسی دانلود به افراد مجاز، امکان نظارت بر فرآیند رویداد های در حال برگزاری، ارائه گزارش های آماری و مدیریتی در حوزه رویدادها از جمله توانمندی سامانه فوق است.

همچنین مدیریت و نظارت بر فعالیت گروه ها و تشکل های دانشجویی، قابلیت ثبت تقاضای تاسیس گروه ها و تشکل های دانشجویی و نظارت بر بررسی تقاضا ها، قابلیت ثبت تقاضای انجام فعالیت های مرتبط با هر حوزه و نظارت بر آنها، قابلیت برگزاری انتخابات الکترونیکی مورد نیاز در هر حوزه، امکان درج ابلاغیه، گواهی داوری و فعالیت برای هر دانشگاه، دانشجو و کارشناس فرهنگی مدیریت و نظارت بر نشریات دانشجویی، اتوماسیون فرآیند اخذ مجوز نشریه های دانشجویی سراسر کشور، اتوماسیون نظارت و تایید نشریه ها برای انتشار، اتوماسیون برگزاری الکترونیکی انتخابات کمیته ناظر بر نشریات، قابلیت دانلود تمام نشریات، ویژه نامه ها و نمایش اطلاعات هر نشریه از قبیل صاحبان امتیاز، مدیران مسئول، سردبیر ها و همکاران مرتبط نیز از توانمندی سامانه درگاه جامع فرهنگی دانشگاهها عنوان شده است.

با راه‌اندازی این سامانه، امکان ثبت نظر و امتیاز دهی خوانندگان و مرتب سازی بر حسب میزان بازدید، محبوبیت و نظرسنجی های مرتبط، ارائه گزارش های آماری و مدیریتی برای نظارت و ارزیابی فرایندهای نشریات دانشجویی به تفصیل توسط سامانه درگاه جامع فرهنگی دانشگاهها فراهم است.

برچسب ها :
 
از   2   رای
5

عکس های خبر

نظرات