معاون آژانس در راه تهران

بهروز کمالوندی معاون بین الملل و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه در روزهای گذشته گفتگوهای ایران و آژانس توسط کارشناسان آژانس با کارشناسان سازمان انرژی اتمی انجام گرفته، از ادامه این گفتگوها در روزهای آینده خبر داد 

پایگاه خبری مطبوعات فارس: وی گفت: قرار است گفتگوها طی روزهای آینده توسط اینجانب و آقای آپارو معاون پادمانی آژانس در تهران دنبال شود. کمالوندی افزود: این گفتگوهای پادمانی و فنی در چارچوب بیانیه مشترک سازمان و آژانس که چندی قبل بدنبال سفر آقای گروسی به تهران منتشر شد صورت می گیرد.

برچسب ها :
 
از   0   رای
0

عکس های خبر

نظرات