کشف سرنخ های جدید به پیش بینی شراره های خورشیدی کمک می کند

تیمی از دانشمندان، در اتمسفر سوزان بالایی خورشید سرنخ‌های جدید کشف کرده اند که می‌تواند به پیش بینی زمان و مکان رویداد بعدی شراره های خورشیدی کمک کند.

پایگاه خبری مطبوعات فارس به نقل از پایگاه خبری سازمان فضایی «ناسا»، ‌محققانی از «انجمن تحقیقات شمال غربی» (NWRA) با استفاده از داده هایی از «رصدخانه دینامیک خورشیدی» سازمان ناسا (SDO) سیگنال های کوچکی را در لایه های بالایی اتمسفر خورشید موسوم به تاج خورشیدی شناسایی کردند که می تواند به شناخت این مساله کمک کند که چه مناطقی از خورشید احتمال بیشتری دارد شراره خورشیدی تولید کنند. منظور از شراره خورشیدی، اشتعال های پر انرژی از نور و ذرات است که از خورشید آزاد می‌شوند.
آنها دریافتند در بالای مناطقی که در شراره خورشیدی است، تاج خورشیدی جرقه های کوچکی مانند جرقه‌های پیش از آتش بازی بزرگ ایجاد می کند.
این اطلاعات می تواند در نهایت به بهبود پیش بینی شراره های خورشیدی و توفان‌های آب و هوایی یاری رساند. آب و هوای فضایی می تواند به اشکال گوناگون زمین را تحت تاثیر قرار دهد از جمله اینکه می تواند فضانوردان را در معرض خطر قرار دهد، ارتباطات رادیویی را مختل سازد و حتی به قطع گسترده برق بینجامد.

دانشمندان در گذشته این مساله را مورد مطالعه قرار دادند که فعالیت در لایه های پایینی اتمسفر خورشید چگونه می تواند حاکی از فعالیت قریب الوقوع شراره های خورشیدی در مناطق فعال باشد. این یافته‌های جدید منتشر شده در نشریه «ژورنال فیزیک فضایی» تصویر دانشمندان در این زمینه را تکمیل می‌کند.
دانشمندان برای این تحقیق از یک پایگاه داده تصویری تازه ایجاد شده در باره مناطق فعال خورشید توسط رصدخانه دینامیک خورشیدی (sdo) استفاده کردند. این پایگاه داده، تصاویر جمع‌آوری شده در مدت هشت سال گذشته را که از مناطق فعال خورشید در نور فرابنفش تهیه شده اند ترکیب کرده است.
این تیم تحقیقاتی نمونه‌های بزرگی از تصاویر این پایگاه داده را با استفاده از شیوه‌های آماری توسعه یافته توسط یکی از اعضای تیم مورد مطالعه قرار داد. تجزیه و تحلیل این تصاویر فاش کرد جرقه‌ها کوچکی پیش از شراره های خورشیدی مشاهده شده است. این یافته‌ها و بینش‌های جدید دیگر شناخت بهتری به محققان درباره «فیزیک» در این مناطق فعال مغناطیسی خواهد داد که هدف آن ایجاد ابزارهای جدید برای پیش بینی شراره های خورشیدی است.

برچسب ها :
 
از   0   رای
0

عکس های خبر

نظرات