برندگان مسابقه اینستاگرامی "رد پا " مخابرات منطقه فارس اعلام شدند

3 نفر از شرکت کنندگان مسابقه اینستاگرامی " ردپا" به قید قرعه انتخاب شدند. 

00 : 14 سه شنبه 11 خرداد 1400

مطبوعات فارس/ به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه فارس، سید حمید حسینی رئیس این اداره ضمن تشکر از شرکت کنندگان اظهار داشت: در طول سه شب برگزاری مسابقه "رد پا" به طور میانگین در هر شب 900 نفر در مسابقه شرکت کرده اند.

 

وی در خصوص نحوه قرعه کشی بین شرکت کنندگان اظهار داشت: اسامی شرکت کنندگان در قالب فایل اکسل استخراج و به قید قرعه اسم 3 نفر از شرکت کنندگان انتخاب می شود.

وی در خصوص نحوه برگزای مسابقه اظهار داشت: این مسابقه به مناسبت گرامیداشت روز شیراز به مدت سه روز در صفحه اینستاگرامی مخابرات منطقه فارس به آدرس https://www.instagram.com/fars_tci_iran برگزار گردید.

لیست شناسه اینستاگرامی برندگان

tanha.99.tanha

niloufar.97999

17niliya