عنوان های خبرهای سخنرانی ها

  • انسان حافظ آرماني و انسان سعدي اومانيستي است

    انسان حافظ آرماني و انسان سعدي اومانيستي است
    اگر در حوزه شريعتمداري بخواهيم بسنجيم بايد بدانيم سعدي شريعتمدار است؛ تا وقتي به عشق مي‌رسيم ،اما وقتي به عشق مي‌رسيم در برابر او چيزي سد راه نيست &nb ...
  • ايرانيان موسيقي را بدون شعر نمي‌پسندند

    ايرانيان موسيقي را بدون شعر نمي‌پسندند
    هنگامي كه كليات سعدي را مرور مي‌كردم و در پي كلماتي بودم كه به موسيقي مربوط شود يك غزلي در بخش مواعظ به چشم خورد كه احساس كردم اگر اين غزل بر زندگي ما تاثي ...