ايرانيان موسيقي را بدون شعر نمي‌پسندند

ايرانيان موسيقي را بدون شعر نمي‌پسندند

هنگامي كه كليات سعدي را مرور مي‌كردم و در پي كلماتي بودم كه به موسيقي مربوط شود يك غزلي در بخش مواعظ به چشم خورد كه احساس كردم اگر اين غزل بر زندگي ما تاثير گذارد چه خواهد شد و آن غزل با اين مطلع آغاز مي‌شود كه؛ "چه كسي درآمد از پاي و تو دستگاه داري 

يك سعدي‌پژوه گفت: عموما در فرهنگ ما شنيدن يك موسيقي بدون آواز و شعر چندان مرسوم نيست. بهروز همتي افزود : خود را در حد و اندازه‌اي نمي‌بينم كه به سخن گفتن در مورد سعدي بپردازم ولي موضوع رابطه ميان شعر نقدي و موسيقي ايراني است در حد بضاعت نكاتي را مي‌گويم. همتي گفت: آنچه به نظر مي‌رسد آنكه اين بحث مي‌بايستي همراه با بخش عملي موسيقي صورت پذيرد و هنگامي بيشتر مفيد خواهد بود كه با اجراي موسيقي و مطرح كردن گوشه‌ها و تصانيف بتوانيم نكات را بگويم. وي با پخش دو نمونه آوازي بدون ساز گفت: ما نوازندگان و يا موسيقي‌دان‌ها اصولا هنگامي كه ساز بر دست مي‌گيريم بر اساس حس و حال به وجود آمده حركت مي‌كنيم كه به آن بداهه‌نوازي مي‌گويند. همتي با اشاره به كلمه «سعدي‌شناسي» اضافه كرد: اگر بخواهيم سعدي را معرفي كنيم و بگوئيم در چه شهري متولد شد چه سفرهايي كرد، سبك سخنش چگونه بود، چه استاداني داشت و غيره، كه اين امري است كه بارها به آن پرداخته شده است. به گزارش فارس وي گفت: چون كار من در زمينه موسيقي است فكر مي‌كنم اگر سعدي‌شناسي همراه با عنوان معرفت به سعدي اتفاق مي‌افتاد و جلسه‌اي تشكيل مي‌شد تا ما مي‌توانستيم سعدي را با جان بشناسيم شايد روزگارمان اينچنين پريشان نبود. وي اضافه كرد: براي مثال هنگامي كه كليات سعدي را مرور مي‌كردم و در پي كلماتي بودم كه به موسيقي مربوط شود يك غزلي در بخش مواعظ به چشم خورد كه احساس كردم اگر اين غزل بر زندگي ما تاثير گذارد چه خواهد شد و آن غزل با اين مطلع آغاز مي‌شود كه؛ "چه كسي درآمد از پاي و تو دستگاه داري " همتي بيان كرد: با خود مي‌انديشيدم كه اگر بر اساس محتواي اين غزل زندگي كنم اوضاع پيرامون و خودم بهتر مي‌بود و فرهنگ و آموزه‌هايي كه سعدي در بسياري از ابيات و سروده‌ها به ما داده خيلي مغفول مانده و استفاده عملي از آن كم صورت نگرفته است. اين موسيقي‌دان گفت: نشست با عنوان نقش شعرهاي سعدي در روايت موسيقي رديف دستگاهي است. كلماتي كه اينجا به كار برده شده، رديف موسيقي، رديف و دستگاه است كه اشاره‌اي گذرا به اينها مي‌شود.

برچسب ها :
 
از   8   رای
2.73

عکس های خبر

نظرات