رفع اشکال فنی مشاهده نتایج آزمون ورودی سمپاد

مدیر آموزش سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به اینکه یازدهم و دوازدهم شهریور ماه به عنوان مهلت اعتراض به نتایج آزمون ورودی سمپاد تعیین شده بود گفت: به علت خطای فنی که روز دوشنبه رخ داد و اکنون برطرف شده، یک روز دیگر به مهلت اعتراض افزوده خواهد شد و دانش آموزان تا روز سیزدهم شهریورماه می توانند در صورت لزوم اعتراض خود را به ثبت برسانند. 

مطبوعات فارس/ احمد عبدالله پور، درباره اشکال به وجود آمده هنگام مشاهده نتایج آزمون ورودی سمپاد که واژه «غایب» به جای نمایش کارنامه برای دانش آموزان درج می شود اظهار کرد: مشکل رفع شده است.

وی افزود: یک خطای فنی رخ داده بود که دانش آموزان حاضر را «غایب» لحاظ کرده بود اما اکنون مشکل برطرف شده و کارنامه دانش آموزان نیز در حال بارگذاری است.

مدیر آموزش سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان همچنین با اشاره به اینکه یازدهم و دوازدهم شهریور ماه به عنوان مهلت اعتراض به نتایج تعیین شده بود گفت: به علت خطای فنی که رخ داده بود یک روز دیگر به مهلت اعتراض افزوده خواهد شد و دانش آموزان تا روز سیزدهم شهریورماه می توانند در صورت لزوم اعتراض خود را به ثبت برسانند.

برچسب ها :
 
از   0   رای
0

عکس های خبر

نظرات